k.ú.: 745448 - Řícmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583821 - Řícmanice NUTS5 CZ0643583821
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 383434
zahrada 500 319573
ovoc. sad 24 62622
travní p. 174 324879
lesní poz 18 153067
vodní pl. nádrž umělá 1 730
vodní pl. tok přirozený 6 12495
zast. pl. společný dvůr 3 385
zast. pl. zbořeniště 2 184
zast. pl. 491 85226
ostat.pl. jiná plocha 45 17031
ostat.pl. manipulační pl. 2 1956
ostat.pl. neplodná půda 40 26993
ostat.pl. ostat.komunikace 99 50329
ostat.pl. pohřeb. 1 2672
ostat.pl. silnice 7 27469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 48 25267
ostat.pl. zeleň 4 2080
Celkem KN 1661 1496392
Par. DKM 1661 1496392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 153
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 127
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 482
byt.z. byt 3
obč.z. byt 14
Celkem JED 17
LV 562
spoluvlastník 790

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.09.2007
THM-V 1:2000 01.01.1978 13.09.2007
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 16:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.