k.ú.: 745588 - Říkovice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517666 - Říkovice NUTS5 CZ0714517666
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 3001074
zahrada 175 144912
ovoc. sad 2 1438
travní p. 4 570
lesní poz 2 13527
vodní pl. tok přirozený 1 18979
vodní pl. tok umělý 28 44273
zast. pl. společný dvůr 1 151
zast. pl. zbořeniště 8 1110
zast. pl. 238 84120
ostat.pl. dráha 8 80533
ostat.pl. dálnice 8 31223
ostat.pl. jiná plocha 46 87494
ostat.pl. manipulační pl. 39 41175
ostat.pl. neplodná půda 1 3351
ostat.pl. ostat.komunikace 82 110555
ostat.pl. pohřeb. 1 2199
ostat.pl. silnice 13 89290
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 24098
ostat.pl. zeleň 38 100042
Celkem KN 915 3880114
Par. DKM 915 3880114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 149
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 2
Celkem BUD 232
byt.z. byt 10
obč.z. byt 5
Celkem JED 15
LV 267
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.06.2015
DKM 1:1000 25.09.2012
ZMVM 1:2000 01.08.1984 16.06.2015 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1920 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1920


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 08:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.