k.ú.: 745596 - Červená Lhota u Řimic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500623 - Bílá Lhota NUTS5 CZ0712500623
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 1040677
zahrada 113 63349
ovoc. sad 2 9765
travní p. 39 65766
lesní poz 1 1310
vodní pl. tok přirozený 14 2250
zast. pl. zbořeniště 3 859
zast. pl. 126 38998
ostat.pl. jiná plocha 23 7513
ostat.pl. manipulační pl. 9 6215
ostat.pl. neplodná půda 2 192
ostat.pl. ostat.komunikace 45 21531
ostat.pl. pohřeb. 2 2120
ostat.pl. silnice 55 39604
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4101
Celkem KN 733 1304250
Par. KMD 733 1304250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 94
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 122
LV 184
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.