k.ú.: 745731 - Římov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591645 - Římov NUTS5 CZ0634591645
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 382 4312619
zahrada 187 140606
ovoc. sad 7 22385
travní p. 363 700217
lesní poz 66 3334770
vodní pl. nádrž umělá 10 23002
vodní pl. rybník 5 61864
vodní pl. tok přirozený 9 11815
vodní pl. tok umělý 82 41644
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 8
zast. pl. společný dvůr 1 709
zast. pl. zbořeniště 1 47
zast. pl. 233 101989
ostat.pl. jiná plocha 34 32575
ostat.pl. manipulační pl. 11 28497
ostat.pl. neplodná půda 76 54169
ostat.pl. ostat.komunikace 127 225614
ostat.pl. silnice 15 58309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4955
ostat.pl. zeleň 2 149
Celkem KN 1615 9155943
Par. DKM 1615 9155943
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 18
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 229
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 316
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2008
S-SK ŠS 1:2880 1824 29.10.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 09:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.