k.ú.: 745782 - Řisuty u Slaného - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532797 - Řisuty NUTS5 CZ0203532797
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 460 5172720
zahrada 138 52924
ovoc. sad 8 15829
travní p. 60 88931
lesní poz 18 75088
vodní pl. nádrž umělá 3 3748
vodní pl. rybník 2 33028
vodní pl. tok přirozený 8 3295
vodní pl. tok umělý 11 27389
vodní pl. zamokřená pl. 1 1273
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 6 635
zast. pl. 213 91991
ostat.pl. jiná plocha 58 68394
ostat.pl. manipulační pl. 59 35688
ostat.pl. neplodná půda 20 3802
ostat.pl. ostat.komunikace 97 187444
ostat.pl. pohřeb. 1 896
ostat.pl. silnice 8 67124
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1804
ostat.pl. zeleň 30 190492
Celkem KN 1205 6122515
Par. DKM 593 5810905
Par. KMD 612 311610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 211
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 324
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2020 intravilán
DKM-KPÚ 20.12.2002 1:1000 05.03.2003 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 14.12.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.05.2022 20:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.