k.ú.: 745847 - Sádek u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578720 - Sádek NUTS5 CZ0533578720
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 4171057
zahrada 365 261444
travní p. 749 1890818
lesní poz 309 2904305
vodní pl. nádrž umělá 1 381
vodní pl. tok přirozený 34 76525
vodní pl. tok umělý 52 13923
zast. pl. společný dvůr 3 180
zast. pl. zbořeniště 14 2321
zast. pl. 337 79602
ostat.pl. dráha 1 10220
ostat.pl. jiná plocha 312 160509
ostat.pl. manipulační pl. 58 43022
ostat.pl. neplodná půda 81 38617
ostat.pl. ostat.komunikace 312 185302
ostat.pl. pohřeb. 3 2581
ostat.pl. silnice 139 66258
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 5906
Celkem KN 3480 9912971
Par. KMD 3480 9912971
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 310
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 25
LV 419
spoluvlastník 578

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.