k.ú.: 745863 - Sádek u Opavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510891 - Velké Heraltice NUTS5 CZ0805510891
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 8860515
zahrada 161 104845
travní p. 138 411559
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 96 1233730
vodní pl. nádrž umělá 2 2574
vodní pl. tok přirozený 7 4701
vodní pl. zamokřená pl. 2 967
zast. pl. společný dvůr 1 289
zast. pl. zbořeniště 16 10006
zast. pl. 173 96129
ostat.pl. jiná plocha 89 55436
ostat.pl. manipulační pl. 11 26446
ostat.pl. neplodná půda 38 70593
ostat.pl. ostat.komunikace 225 230895
ostat.pl. pohřeb. 1 1093
ostat.pl. silnice 17 78034
ostat.pl. zeleň 15 2979
Celkem KN 1527 11190808
Par. KMD 1527 11190808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 171
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 225
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 27.03.2015 1:1000 22.04.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 18.05.2022 18:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.