k.ú.: 745880 - Lesov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555533 - Sadov NUTS5 CZ0412555533
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 488860
zahrada 210 188030
travní p. mez, stráň 2 1092
travní p. 91 621966
lesní poz les(ne hospodář) 1 17808
lesní poz 16 297790
vodní pl. nádrž umělá 4 21281
vodní pl. tok přirozený 4 10603
vodní pl. tok umělý 2 1775
vodní pl. zamokřená pl. 2 6117
zast. pl. zbořeniště 3 543
zast. pl. 264 68034
ostat.pl. dráha 1 42405
ostat.pl. jiná plocha 61 126667
ostat.pl. manipulační pl. 12 47293
ostat.pl. neplodná půda 26 19655
ostat.pl. ostat.komunikace 59 73117
ostat.pl. silnice 6 45635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18822
ostat.pl. zeleň 3 27106
Celkem KN 784 2124599
Par. DKM 784 2124599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 75
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 2
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 262
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 282
spoluvlastník 391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2005
THM-V 1:2000 01.01.1982 30.11.2005
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.