k.ú.: 745936 - Salačova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548731 - Salačova Lhota NUTS5 CZ0633548731
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1399 3037560
zahrada 117 79682
travní p. 458 668195
lesní poz 598 1807938
vodní pl. rybník 12 24754
vodní pl. tok přirozený 3 612
vodní pl. tok umělý 86 10195
vodní pl. zamokřená pl. 19 13641
zast. pl. společný dvůr 9 1602
zast. pl. 90 52713
ostat.pl. jiná plocha 117 56152
ostat.pl. manipulační pl. 39 35113
ostat.pl. neplodná půda 61 22663
ostat.pl. ostat.komunikace 272 101345
ostat.pl. silnice 98 58558
ostat.pl. skládka 14 6110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4621
Celkem KN 3393 5981454
Par. KMD 3393 5981454
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 86
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 200
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.04.2012
S-SK GS 1:2880 1829 03.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.