k.ú.: 746029 - Samosoly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546968 - Pluhův Žďár NUTS5 CZ0313546968
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1653034
zahrada 50 44941
travní p. 129 492950
lesní poz 32 403135
vodní pl. nádrž umělá 6 557
vodní pl. rybník 11 148016
vodní pl. tok přirozený 2 6014
vodní pl. tok umělý 9 2348
vodní pl. zamokřená pl. 3 3279
zast. pl. zbořeniště 1 77
zast. pl. 52 30543
ostat.pl. jiná plocha 29 27373
ostat.pl. manipulační pl. 1 16618
ostat.pl. neplodná půda 3 1464
ostat.pl. ostat.komunikace 41 31150
ostat.pl. silnice 7 13488
Celkem KN 551 2874987
Par. KMD 551 2874987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 50
LV 68
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2016
S-SK GS 1:2880 1829 19.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 09:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.