k.ú.: 746096 - Ohařice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549185 - Ohařice NUTS5 CZ0522549185
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1487399
zahrada 72 53011
ovoc. sad 8 16789
travní p. 105 144140
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 142 2230060
vodní pl. nádrž přírodní 1 166
vodní pl. nádrž umělá 8 42489
vodní pl. tok přirozený 23 3710
vodní pl. zamokřená pl. 2 2158
zast. pl. společný dvůr 2 972
zast. pl. 94 35652
ostat.pl. jiná plocha 21 22091
ostat.pl. manipulační pl. 5 5302
ostat.pl. neplodná půda 20 6691
ostat.pl. ostat.komunikace 109 66547
ostat.pl. silnice 34 31209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15389
ostat.pl. zeleň 11 580
Celkem KN 917 4164395
Par. KMD 917 4164395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 3
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 93
LV 128
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2011
S-SK GS 1:2880 1842 14.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.