k.ú.: 746134 - Satalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1952948
zahrada 716 296465
ovoc. sad 22 119798
travní p. 23 11695
lesní poz les(ne hospodář) 1 6824
lesní poz 13 423208
vodní pl. nádrž umělá 3 779
vodní pl. tok přirozený 8 287
zast. pl. společný dvůr 6 1058
zast. pl. zbořeniště 1 325
zast. pl. 982 217515
ostat.pl. dráha 5 45927
ostat.pl. dálnice 1 8390
ostat.pl. jiná plocha 214 141250
ostat.pl. manipulační pl. 89 238501
ostat.pl. ostat.komunikace 169 153887
ostat.pl. pohřeb. 1 12
ostat.pl. silnice 86 116904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21372
ostat.pl. zeleň 17 40376
Celkem KN 2538 3797521
Par. DKM 2538 3797521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 230
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 415
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 925
byt.z. byt 49
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 27
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 86
LV 920
spoluvlastník 1361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2015
THM-V 1:1000 01.02.1976 25.05.2015
S-SK GS 1841 25.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.05.2022 18:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.