k.ú.: 746142 - Savín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 1465231
zahrada 93 94282
travní p. 176 105834
lesní poz 113 2847055
vodní pl. nádrž umělá 1 98
vodní pl. tok přirozený 28 7098
vodní pl. zamokřená pl. 1 2357
zast. pl. zbořeniště 2 56
zast. pl. 102 28915
ostat.pl. jiná plocha 22 11726
ostat.pl. manipulační pl. 7 4383
ostat.pl. neplodná půda 32 11671
ostat.pl. ostat.komunikace 82 42573
ostat.pl. silnice 83 58252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 4615
ostat.pl. zeleň 2 1353
Celkem KN 1315 4685499
Par. KMD 1315 4685499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. ubyt.zař 3
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 100
LV 161
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 28.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.