k.ú.: 746231 - Česká Mez - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596701 - Sázava NUTS5 CZ0635596701
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 225395
zahrada 48 14941
travní p. 14 30428
lesní poz 5 49162
vodní pl. nádrž přírodní 2 545
zast. pl. 30 12347
ostat.pl. jiná plocha 11 1836
ostat.pl. manipulační pl. 5 4235
ostat.pl. neplodná půda 6 3823
ostat.pl. ostat.komunikace 34 7911
ostat.pl. silnice 2 20934
Celkem KN 303 371557
Par. KMD 303 371557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 27
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 39
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1856 27.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.