k.ú.: 746266 - Sázava u Žďáru nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596701 - Sázava NUTS5 CZ0635596701
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 491 2582261
zahrada 294 118037
travní p. 425 1224336
lesní poz 256 2142705
vodní pl. nádrž umělá 10 21535
vodní pl. rybník 8 11829
vodní pl. tok přirozený 47 91033
vodní pl. tok umělý 4 576
vodní pl. zamokřená pl. 3 475
zast. pl. společný dvůr 1 207
zast. pl. zbořeniště 15 2868
zast. pl. 444 134756
ostat.pl. dráha 4 78905
ostat.pl. jiná plocha 304 156997
ostat.pl. manipulační pl. 142 201782
ostat.pl. neplodná půda 66 26919
ostat.pl. ostat.komunikace 336 170374
ostat.pl. pohřeb. 5 1910
ostat.pl. silnice 63 96693
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 104625
ostat.pl. zeleň 25 19183
Celkem KN 2979 7188006
Par. DKM 38 133939
Par. KMD 2941 7054067
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 144
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 27
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 423
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 23
LV 395
spoluvlastník 577

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017
DKM-KPÚ 1:1000 16.12.2015
S-SK GS 1:2880 1838 27.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2022 20:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.