k.ú.: 746274 - Kunemil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548570 - Kunemil NUTS5 CZ0631548570
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 2322954
zahrada 97 72528
travní p. 134 604540
lesní poz ostat.komunikace 1 116
lesní poz 93 1072733
vodní pl. nádrž umělá 4 9415
vodní pl. rybník 1 3328
vodní pl. tok přirozený 10 18353
vodní pl. tok umělý 10 18915
zast. pl. zbořeniště 1 601
zast. pl. 104 43447
ostat.pl. dráha 1 75232
ostat.pl. jiná plocha 50 54188
ostat.pl. manipulační pl. 2 18454
ostat.pl. ostat.komunikace 68 132725
ostat.pl. silnice 7 51251
ostat.pl. zeleň 2 1239
Celkem KN 722 4500019
Par. DKM 722 4500019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 99
LV 135
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.03.2020 na části mimo KPÚ mapování
DKM-KPÚ 12.04.2006 1:1000 20.06.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 12.03.2020 na části mimo KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 13:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.