k.ú.: 746282 - Sázavka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569429 - Sázavka NUTS5 CZ0631569429
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 5534431
zahrada 264 204235
travní p. mez, stráň 1 697
travní p. 262 1553853
lesní poz 351 2867628
vodní pl. nádrž umělá 1 1489
vodní pl. rybník 8 35373
vodní pl. tok přirozený 14 58276
vodní pl. tok umělý 8 17209
zast. pl. společný dvůr 4 322
zast. pl. 230 106342
ostat.pl. dráha 3 107177
ostat.pl. jiná plocha 61 67633
ostat.pl. manipulační pl. 22 42944
ostat.pl. neplodná půda 13 2374
ostat.pl. ostat.komunikace 137 302766
ostat.pl. pohřeb. 3 7146
ostat.pl. silnice 12 84678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8736
ostat.pl. zeleň 5 10826
Celkem KN 1645 11014135
Par. DKM 1645 11014135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 130
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 364
spoluvlastník 1015

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.12.2007
DKM-KPÚ 07.10.2003 1:1000 22.12.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 03.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 19:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.