k.ú.: 746304 - Sazovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585726 - Sazovice NUTS5 CZ0724585726
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 2954173
zahrada 309 175153
ovoc. sad 3 10540
travní p. 85 220013
lesní poz 6 30344
vodní pl. tok přirozený 22 46636
zast. pl. zbořeniště 3 602
zast. pl. 364 115663
ostat.pl. jiná plocha 129 98652
ostat.pl. manipulační pl. 15 46572
ostat.pl. neplodná půda 34 29334
ostat.pl. ostat.komunikace 154 155186
ostat.pl. silnice 7 16773
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17980
ostat.pl. zeleň 17 3945
Celkem KN 1644 3921566
Par. DKM 492 3032758
Par. KMD 1152 888808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 256
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 12
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 355
LV 468
spoluvlastník 632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 03.06.2015
KM-D 1:1000 25.11.2002 09.09.2016
S-SK ŠD 1:2500 1929 25.11.2002
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1929 mapy nejsou na KP


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 07:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.