k.ú.: 746312 - Hrobičany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573451 - Sběř NUTS5 CZ0522573451
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 2298167
zahrada 79 58041
ovoc. sad 2 8615
travní p. 236 730725
vodní pl. nádrž přírodní 1 1327
vodní pl. nádrž umělá 1 731
vodní pl. tok přirozený 82 39259
zast. pl. zbořeniště 5 1398
zast. pl. 81 65554
ostat.pl. jiná plocha 16 4787
ostat.pl. manipulační pl. 19 13446
ostat.pl. neplodná půda 7 6736
ostat.pl. ostat.komunikace 93 74725
ostat.pl. silnice 1 20830
ostat.pl. zeleň 8 14727
Celkem KN 957 3339068
Par. KMD 957 3339068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 77
LV 158
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2012
S-SK GS 1:2880 1842 16.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 18:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.