k.ú.: 746321 - Sběř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573451 - Sběř NUTS5 CZ0522573451
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 3637127
zahrada 131 92258
travní p. 96 149827
lesní poz 2 4274
vodní pl. nádrž umělá 12 42561
vodní pl. tok přirozený 76 39358
zast. pl. 179 99159
ostat.pl. jiná plocha 46 53686
ostat.pl. manipulační pl. 62 65511
ostat.pl. neplodná půda 14 6518
ostat.pl. ostat.komunikace 51 62173
ostat.pl. silnice 4 37661
Celkem KN 1076 4290113
Par. KMD 1076 4290113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 31
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 148
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 252
spoluvlastník 425

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2012
S-SK GS 1:2880 1842 01.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 19:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.