k.ú.: 746355 - Sebečice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560146 - Sebečice NUTS5 CZ0326560146
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 1520563
zahrada 64 41280
ovoc. sad 2 9766
travní p. 285 639062
lesní poz 19 1659265
vodní pl. nádrž umělá 3 6643
vodní pl. rybník 1 1813
vodní pl. tok umělý 27 11198
zast. pl. 94 33301
ostat.pl. jiná plocha 68 45896
ostat.pl. manipulační pl. 10 12578
ostat.pl. neplodná půda 36 23388
ostat.pl. ostat.komunikace 57 59294
ostat.pl. silnice 6 11717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1529
Celkem KN 912 4077293
Par. KMD 912 4077293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 94
LV 125
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2016
KM-D 1:2880 31.10.2000 22.09.2016
S-SK GS 1:2880 1839 31.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 14:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.