k.ú.: 746363 - Kaliště u Sebranic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578738 - Sebranice NUTS5 CZ0533578738
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1218922
zahrada 61 48549
travní p. 60 214640
lesní poz 43 310659
vodní pl. tok přirozený 9 2977
zast. pl. 41 13224
ostat.pl. jiná plocha 35 17949
ostat.pl. neplodná půda 7 5312
ostat.pl. ostat.komunikace 54 46203
ostat.pl. silnice 2 31429
Celkem KN 380 1909864
Par. KMD 380 1909864
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 39
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 89
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.