k.ú.: 746371 - Pohora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578738 - Sebranice NUTS5 CZ0533578738
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 622 4086368
zahrada 233 194510
travní p. 121 246381
lesní poz 29 590246
vodní pl. tok přirozený 24 1952
vodní pl. zamokřená pl. 1 205
zast. pl. zbořeniště 11 3237
zast. pl. 228 93819
ostat.pl. jiná plocha 108 59793
ostat.pl. manipulační pl. 58 49746
ostat.pl. neplodná půda 113 84080
ostat.pl. ostat.komunikace 343 152368
ostat.pl. silnice 29 77802
ostat.pl. zeleň 7 1187
Celkem KN 1927 5641694
Par. KMD 1927 5641694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 2
Celkem BUD 226
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 229
spoluvlastník 305

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 25.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.