k.ú.: 746380 - Sebranice u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578738 - Sebranice NUTS5 CZ0533578738
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 2822239
zahrada 252 145111
travní p. 200 288095
lesní poz 33 378743
vodní pl. nádrž přírodní 7 2654
vodní pl. tok přirozený 70 14538
zast. pl. společný dvůr 5 1606
zast. pl. zbořeniště 8 1550
zast. pl. 224 61224
ostat.pl. jiná plocha 127 158397
ostat.pl. manipulační pl. 24 30359
ostat.pl. neplodná půda 53 23113
ostat.pl. ostat.komunikace 283 133539
ostat.pl. pohřeb. 2 5218
ostat.pl. silnice 14 56156
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12607
ostat.pl. zeleň 9 1703
Celkem KN 1564 4136852
Par. KMD 1564 4136852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 219
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 261
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 17:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.