k.ú.: 746401 - Sebranice u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582310 - Sebranice NUTS5 CZ0641582310
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1475 5292676
zahrada 382 260659
ovoc. sad 20 98747
travní p. 576 884444
lesní poz 177 631890
vodní pl. nádrž umělá 1 60846
vodní pl. tok přirozený 86 20120
vodní pl. zamokřená pl. 2 176
zast. pl. zbořeniště 14 3256
zast. pl. 329 150191
ostat.pl. jiná plocha 102 134056
ostat.pl. manipulační pl. 27 30658
ostat.pl. neplodná půda 237 182291
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 628
ostat.pl. ostat.komunikace 385 186879
ostat.pl. pohřeb. 2 4618
ostat.pl. silnice 9 96228
ostat.pl. zeleň 1 82
Celkem KN 3826 8038445
Par. KMD 3826 8038445
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 196
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 309
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 501
spoluvlastník 673

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.