k.ú.: 746444 - Proseč u Seče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1059266
zahrada 93 59279
ovoc. sad 2 34875
travní p. 272 743762
lesní poz les s budovou 19 775
lesní poz 99 3229221
vodní pl. nádrž umělá 12 725178
vodní pl. tok přirozený 1 1324
zast. pl. společný dvůr 3 737
zast. pl. 438 65318
ostat.pl. jiná plocha 120 42381
ostat.pl. manipulační pl. 10 11491
ostat.pl. neplodná půda 74 120916
ostat.pl. ostat.komunikace 116 80497
ostat.pl. pohřeb. 1 468
ostat.pl. silnice 4 57050
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 122 102919
ostat.pl. zeleň 6 3615
Celkem KN 1537 6339072
Par. KMD 1537 6339072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 338
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 439
LV 455
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 20.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.