k.ú.: 746461 - Seč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 768 3068167
zahrada 314 190669
travní p. 607 1717995
lesní poz les s budovou 23 1001
lesní poz 203 3055064
vodní pl. nádrž umělá 6 570961
vodní pl. rybník 2 5764
vodní pl. tok přirozený 40 75538
zast. pl. společný dvůr 9 862
zast. pl. zbořeniště 1 104
zast. pl. 1125 202109
ostat.pl. jiná plocha 182 113693
ostat.pl. manipulační pl. 41 44685
ostat.pl. neplodná půda 210 183033
ostat.pl. ostat.komunikace 258 196404
ostat.pl. pohřeb. 1 2576
ostat.pl. silnice 48 89252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 236 301469
ostat.pl. zeleň 50 193491
Celkem KN 4124 10012837
Par. DKM 1 365
Par. KMD 4123 10012472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 245
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 524
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 28
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo přehrada 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1123
byt.z. byt 128
Celkem JED 128
LV 1207
spoluvlastník 1916

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.