k.ú.: 746487 - Seč u Brandýsa nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580902 - Seč NUTS5 CZ0534580902
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 1194853
zahrada 121 68510
travní p. 145 305433
lesní poz 62 708179
vodní pl. nádrž umělá 10 6783
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 2 357
zast. pl. 89 29552
ostat.pl. jiná plocha 71 25169
ostat.pl. manipulační pl. 14 16555
ostat.pl. neplodná půda 9 2466
ostat.pl. ostat.komunikace 70 37978
ostat.pl. silnice 25 34474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1400
ostat.pl. zeleň 1 140
Celkem KN 831 2431919
Par. KMD 831 2431919
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 58
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 82
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 118
spoluvlastník 161

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.04.2010
S-SK GS 1:2880 1839 09.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 19:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.