k.ú.: 746495 - Sedčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566519 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0424566519
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 280 2549725
chmelnice 46 481086
zahrada školka 1 3277
zahrada 38 21788
travní p. 109 233954
lesní poz les(ne hospodář) 1 3136
lesní poz 21 179587
vodní pl. nádrž přírodní 1 1025
vodní pl. tok přirozený 31 70666
vodní pl. tok umělý 6 1802
zast. pl. společný dvůr 12 29734
zast. pl. zbořeniště 3 1047
zast. pl. 80 30525
ostat.pl. dráha 3 31104
ostat.pl. jiná plocha 47 48800
ostat.pl. manipulační pl. 12 20554
ostat.pl. neplodná půda 9 14793
ostat.pl. ostat.komunikace 52 37931
ostat.pl. silnice 11 30548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9402
ostat.pl. zeleň 1 96
Celkem KN 765 3800580
Par. DKM 765 3800580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 78
obč.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 66
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2014
FÚO 1:5000 01.01.1971 29.10.2014
Ost. 1:2000 01.01.1971 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 12:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.