k.ú.: 746509 - Žabokliky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566519 - Nové Sedlo NUTS5 CZ0424566519
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 3666644
chmelnice 11 99592
zahrada 34 15744
ovoc. sad 2 21039
travní p. mez, stráň 1 1499
travní p. 19 33620
lesní poz les(ne hospodář) 1 2678
lesní poz 31 275374
vodní pl. rybník 1 1860
vodní pl. tok přirozený 7 32747
vodní pl. tok umělý 3 2013
zast. pl. společný dvůr 8 6621
zast. pl. zbořeniště 4 2140
zast. pl. 41 18748
ostat.pl. dráha 4 36300
ostat.pl. jiná plocha 38 44772
ostat.pl. manipulační pl. 3 13652
ostat.pl. neplodná půda 38 42319
ostat.pl. ostat.komunikace 18 43817
ostat.pl. pohřeb. 2 2177
ostat.pl. silnice 3 27843
ostat.pl. zeleň 8 3596
Celkem KN 443 4394795
Par. DKM 332 4326832
Par. KMD 111 67963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
Celkem BUD 41
LV 47
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
DKM-KPÚ 06.01.2004 1:1000 23.02.2004 *)
FÚO 1:5000 01.01.1971 22.02.2004
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1970


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 12:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.