k.ú.: 746746 - Čankov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554961 - Karlovy Vary NUTS5 CZ0412554961
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 460752
zahrada 59 28039
travní p. 40 203156
lesní poz les(ne hospodář) 12 229559
vodní pl. nádrž umělá 2 1078
vodní pl. tok přirozený 3 2347
zast. pl. 49 16232
ostat.pl. jiná plocha 13 20525
ostat.pl. manipulační pl. 2 1004
ostat.pl. neplodná půda 54 113997
ostat.pl. ostat.komunikace 20 11801
ostat.pl. silnice 5 21204
ostat.pl. zeleň 1 198
Celkem KN 308 1109892
Par. DKM 308 1109892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 47
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 90
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2006
THM-V 1:2000 01.01.1979 21.11.2006
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 20:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.