k.ú.: 746762 - Sedlec u Kralovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530271 - Sedlec NUTS5 CZ0325530271
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 4097904
zahrada 26 21858
travní p. 293 703685
lesní poz 24 680304
vodní pl. nádrž umělá 10 4130
vodní pl. rybník 8 122905
vodní pl. tok přirozený 2 929
vodní pl. tok umělý 72 17855
vodní pl. zamokřená pl. 2 22469
zast. pl. společný dvůr 1 65
zast. pl. zbořeniště 7 3400
zast. pl. 46 45137
ostat.pl. jiná plocha 15 18257
ostat.pl. manipulační pl. 8 21437
ostat.pl. neplodná půda 42 62560
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 131
ostat.pl. ostat.komunikace 183 87582
ostat.pl. silnice 10 57590
ostat.pl. zeleň 1 11
Celkem KN 1269 5968209
Par. DKM 2 17854
Par. KMD 1267 5950355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 45
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 111
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 30.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.