k.ú.: 746771 - Sedlec u Libochovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 546721 - Sedlec NUTS5 CZ0423546721
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 535 3377979
zahrada 160 132195
ovoc. sad 13 72452
travní p. 72 43935
lesní poz les(ne hospodář) 18 22275
lesní poz 35 96349
vodní pl. nádrž přírodní 1 286
vodní pl. tok přirozený 79 17468
zast. pl. společný dvůr 2 60
zast. pl. zbořeniště 5 1570
zast. pl. 135 53370
ostat.pl. jiná plocha 35 14895
ostat.pl. manipulační pl. 13 1801
ostat.pl. neplodná půda 55 47541
ostat.pl. ostat.komunikace 88 50991
ostat.pl. silnice 9 49318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4571
ostat.pl. zeleň 1 89
Celkem KN 1261 3987145
Par. KMD 1261 3987145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 90
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 123
LV 189
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
KM-D 1:2880 15.06.2001 16.12.2011
S-SK GS 1:2880 1843 15.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.