k.ú.: 746789 - Sedlec u Mikulova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584878 - Sedlec NUTS5 CZ0644584878
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 702 10249559
vinice 300 2165019
zahrada 283 159994
ovoc. sad 4 86944
travní p. 18 190422
lesní poz les(ne hospodář) 35 495574
lesní poz 32 3117973
vodní pl. nádrž umělá 3 31766
vodní pl. rybník 8 1783032
vodní pl. tok přirozený 4 27312
vodní pl. tok umělý 29 80628
zast. pl. společný dvůr 13 2326
zast. pl. zbořeniště 14 3510
zast. pl. 555 188107
ostat.pl. dráha 1 68828
ostat.pl. jiná plocha 176 161197
ostat.pl. manipulační pl. 26 108329
ostat.pl. neplodná půda 228 652782
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2303
ostat.pl. ostat.komunikace 355 519819
ostat.pl. pohřeb. 1 1734
ostat.pl. silnice 13 141595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 21742
ostat.pl. zeleň 91 521564
Celkem KN 2898 20782059
Par. DKM 2898 20782059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 294
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 5
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 135
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 3
Celkem BUD 538
LV 667
spoluvlastník 948

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2010
DKM 1:1000 04.11.2009
DKM-KPÚ 20.02.2009 1:1000 20.05.2009 *) Z-946/2009
DKM-KPÚ 03.11.2004 1:1000 27.04.2005 *) Z-4378/2004 část k.ú. JPÚ Ovčárna
ZMVM 1:2000 24.06.1993 13.01.2010 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 24.06.1993 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 18.05.2022 08:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.