k.ú.: 746835 - Sedlejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587885 - Sedlejov NUTS5 CZ0632587885
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 821 3827058
zahrada 195 126005
ovoc. sad 17 24336
travní p. mez, stráň 1 2725
travní p. 625 990262
lesní poz 643 1881135
vodní pl. nádrž umělá 15 43842
vodní pl. rybník 2 15063
vodní pl. tok přirozený 68 19451
vodní pl. tok umělý 51 6289
zast. pl. 157 80586
ostat.pl. dráha 4 65775
ostat.pl. jiná plocha 253 174963
ostat.pl. manipulační pl. 11 41134
ostat.pl. neplodná půda 84 54880
ostat.pl. ostat.komunikace 121 123522
ostat.pl. silnice 2 6077
ostat.pl. skládka 5 1899
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2236
ostat.pl. zeleň 8 773
Celkem KN 3084 7488011
Par. KMD 3084 7488011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 92
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 152
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 202
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2017
KM-D 1:2000 21.03.2003 22.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.03.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 15:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.