k.ú.: 746843 - Jilem u Sedletína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548413 - Jilem NUTS5 CZ0631548413
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 3125999
zahrada 88 47821
ovoc. sad 11 13846
travní p. 348 841428
lesní poz 177 2037020
vodní pl. nádrž umělá 7 4551
vodní pl. rybník 11 170517
vodní pl. tok přirozený 36 7572
vodní pl. zamokřená pl. 2 1079
zast. pl. společný dvůr 2 176
zast. pl. zbořeniště 9 3756
zast. pl. 100 45391
ostat.pl. jiná plocha 41 20753
ostat.pl. manipulační pl. 23 15868
ostat.pl. neplodná půda 13 8277
ostat.pl. ostat.komunikace 69 81502
ostat.pl. silnice 2 18067
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 486
Celkem KN 1427 6444109
Par. DKM 7 12509
Par. KMD 1420 6431600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 97
LV 187
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 23.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.