k.ú.: 746851 - Sedletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548421 - Sedletín NUTS5 CZ0631548421
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 682 2876137
zahrada 115 72678
travní p. 414 753451
lesní poz 243 702504
vodní pl. nádrž umělá 6 7796
vodní pl. tok umělý 3 407
vodní pl. zamokřená pl. 1 399
zast. pl. zbořeniště 4 1543
zast. pl. 143 64982
ostat.pl. jiná plocha 47 36637
ostat.pl. manipulační pl. 65 45706
ostat.pl. neplodná půda 22 12654
ostat.pl. ostat.komunikace 90 98277
ostat.pl. silnice 12 33835
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4794
Celkem KN 1849 4711800
Par. KMD 1849 4711800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 125
LV 195
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 25.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 21:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.