k.ú.: 746860 - Veselá u Sedletína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548421 - Sedletín NUTS5 CZ0631548421
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 485 1728652
zahrada 47 17577
travní p. 169 363794
lesní poz 187 315443
vodní pl. nádrž umělá 2 3093
vodní pl. zamokřená pl. 1 657
zast. pl. 63 23257
ostat.pl. jiná plocha 22 37302
ostat.pl. manipulační pl. 15 7257
ostat.pl. neplodná půda 14 4491
ostat.pl. ostat.komunikace 55 25467
ostat.pl. silnice 2 27192
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1207
Celkem KN 1063 2555389
Par. KMD 1063 2555389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 17
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 60
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 114
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 25.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 10:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.