k.ú.: 746878 - Sedlice u Želivi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548766 - Sedlice NUTS5 CZ0633548766
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 428 2347442
zahrada 140 83552
travní p. 222 380867
lesní poz les s budovou 21 698
lesní poz ostat.komunikace 3 11007
lesní poz 258 2154722
vodní pl. nádrž umělá 8 89511
vodní pl. tok přirozený 36 110388
vodní pl. tok umělý 4 1819
vodní pl. zamokřená pl. 12 15265
zast. pl. společný dvůr 22 4031
zast. pl. zbořeniště 3 2224
zast. pl. 293 70021
ostat.pl. jiná plocha 218 97800
ostat.pl. manipulační pl. 42 14852
ostat.pl. neplodná půda 33 17115
ostat.pl. ostat.komunikace 95 75426
ostat.pl. silnice 16 40035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2707
Celkem KN 1858 5519482
Par. KMD 1858 5519482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 191
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 311
LV 368
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2010
S-SK GS 1:2880 1838 24.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 15:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.