k.ú.: 746908 - Sedlice u Domažlic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554464 - Zahořany NUTS5 CZ0321554464
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 906948
zahrada 30 18389
ovoc. sad 2 3690
travní p. 77 356300
lesní poz 10 8515
vodní pl. nádrž přírodní 1 528
vodní pl. tok umělý 12 4442
vodní pl. zamokřená pl. 2 282
zast. pl. zbořeniště 2 251
zast. pl. 49 24647
ostat.pl. jiná plocha 15 11189
ostat.pl. manipulační pl. 15 5531
ostat.pl. neplodná půda 25 19220
ostat.pl. ostat.komunikace 21 38434
ostat.pl. silnice 6 5238
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3465
Celkem KN 340 1407069
Par. DKM 340 1407069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 44
LV 66
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.05.2017 1:1000 22.05.2017 *)
DKM 1:1000 17.09.2004
ZMVM 1:2000 01.05.1986 16.09.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.