k.ú.: 746941 - Sedliště u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578746 - Sedliště NUTS5 CZ0533578746
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 2872704
zahrada 119 70269
ovoc. sad 1 5228
travní p. 82 271832
lesní poz 59 165021
vodní pl. nádrž umělá 2 1644
vodní pl. rybník 6 14194
vodní pl. tok přirozený 16 7716
vodní pl. tok umělý 1 225
vodní pl. zamokřená pl. 2 2436
zast. pl. 117 45721
ostat.pl. dráha 1 4624
ostat.pl. jiná plocha 49 54864
ostat.pl. manipulační pl. 33 27918
ostat.pl. neplodná půda 26 27387
ostat.pl. ostat.komunikace 136 82395
ostat.pl. silnice 15 30286
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4421
ostat.pl. zeleň 5 4042
Celkem KN 840 3692927
Par. DKM 840 3692927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 107
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 187
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.05.1994
ZMVM 1:2000 01.01.1990 03.05.1994
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.