k.ú.: 747009 - Sedlnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599832 - Sedlnice NUTS5 CZ0804599832
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 917 7771831
zahrada 690 621818
ovoc. sad 11 400197
travní p. 270 391254
lesní poz 305 2357407
vodní pl. nádrž umělá 4 942
vodní pl. rybník 1 643
vodní pl. tok přirozený 203 225661
vodní pl. tok umělý 41 22788
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 36
zast. pl. společný dvůr 8 5555
zast. pl. zbořeniště 28 14482
zast. pl. 819 334912
ostat.pl. dráha 21 141880
ostat.pl. jiná plocha 352 305120
ostat.pl. manipulační pl. 141 196321
ostat.pl. neplodná půda 109 56184
ostat.pl. ostat.komunikace 401 579551
ostat.pl. pohřeb. 2 4148
ostat.pl. silnice 84 237187
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 24059
ostat.pl. zeleň 13 24464
Celkem KN 4424 13716440
Par. DKM 4424 13716440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 544
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 59
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 807
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 16
LV 1035
spoluvlastník 1467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.03.2017
DKM 1:1000 31.10.2013
THM-G 1:2000 01.01.1971 16.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 18:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.