k.ú.: 747025 - Lhota u Sedla - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546101 - Číměř NUTS5 CZ0313546101
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 539354
zahrada 46 28592
travní p. 115 927522
lesní poz 102 1387498
vodní pl. rybník 9 52208
vodní pl. tok přirozený 17 25653
vodní pl. tok umělý 1 2670
vodní pl. zamokřená pl. 4 5753
zast. pl. zbořeniště 5 2733
zast. pl. 48 14299
ostat.pl. jiná plocha 11 5984
ostat.pl. manipulační pl. 33 37901
ostat.pl. neplodná půda 138 208230
ostat.pl. ostat.komunikace 59 76980
ostat.pl. silnice 3 17818
ostat.pl. zeleň 6 268
Celkem KN 640 3333463
Par. DKM 410 1885016
Par. KMD 230 1448447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 48
LV 77
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
DKM-KPÚ 02.04.2012 1:1000 26.04.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1827 27.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 10:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.