k.ú.: 747033 - Sedlo u Číměře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546101 - Číměř NUTS5 CZ0313546101
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 1055442
zahrada 68 39157
ovoc. sad 1 37873
travní p. 180 1266007
lesní poz 217 7787381
vodní pl. nádrž umělá 1 1194
vodní pl. rybník 15 223659
vodní pl. tok umělý 37 42799
vodní pl. zamokřená pl. 16 27388
zast. pl. zbořeniště 3 1629
zast. pl. 101 35523
ostat.pl. jiná plocha 59 106526
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 33
ostat.pl. manipulační pl. 31 26484
ostat.pl. neplodná půda 50 76142
ostat.pl. ostat.komunikace 78 159097
ostat.pl. silnice 11 58875
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10290
ostat.pl. zeleň 1 40
Celkem KN 947 10955539
Par. DKM 406 2937991
Par. KMD 541 8017548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 100
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 131
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.05.2020 1:1000 25.05.2020 *)
KMD 1:1000 06.12.2017
S-SK GS 1:2880 1843 25.05.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.05.2022 14:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.