k.ú.: 747076 - Polom v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576743 - Sedloňov NUTS5 CZ0524576743
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 154117
zahrada 2 2003
travní p. 232 1758740
lesní poz 63 489673
vodní pl. nádrž umělá 7 5029
vodní pl. tok přirozený 1 647
vodní pl. zamokřená pl. 4 34487
zast. pl. zbořeniště 4 1486
zast. pl. 83 31938
ostat.pl. jiná plocha 19 10661
ostat.pl. neplodná půda 38 41602
ostat.pl. ostat.komunikace 60 110907
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8263
ostat.pl. zeleň 17 17672
Celkem KN 547 2667225
Par. DKM 547 2667225
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 83
LV 125
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.04.2012
S-SK GS 1:2880 1840 10.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 22:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.