k.ú.: 747084 - Sedloňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576743 - Sedloňov NUTS5 CZ0524576743
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 22767
zahrada 22 9118
travní p. 614 3628570
lesní poz les(ne hospodář) 8 95724
lesní poz 247 11767539
vodní pl. nádrž přírodní 5 1289
vodní pl. nádrž umělá 3 2166
vodní pl. rybník 1 677
vodní pl. tok přirozený 39 60355
vodní pl. tok umělý 1 429
vodní pl. zamokřená pl. 2 3341
zast. pl. společný dvůr 1 258
zast. pl. zbořeniště 12 2384
zast. pl. 250 85361
ostat.pl. jiná plocha 183 146684
ostat.pl. manipulační pl. 24 64610
ostat.pl. neplodná půda 118 103674
ostat.pl. ostat.komunikace 177 256045
ostat.pl. pohřeb. 1 1305
ostat.pl. silnice 13 63559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 17911
ostat.pl. zamokřená pl. 1 299
ostat.pl. zeleň 7 8050
Celkem KN 1740 16342115
Par. DKM 1521 5002381
Par. KMD 219 11339734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 22
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 241
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 288
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2016
DKM-KPÚ 18.11.2010 1:1000 02.12.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 31.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 20:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.