k.ú.: 747131 - Sejřek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596710 - Sejřek NUTS5 CZ0635596710
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 2008538
zahrada 79 60871
ovoc. sad 3 12251
travní p. 182 596873
lesní poz 182 2501181
vodní pl. nádrž umělá 5 2369
vodní pl. tok přirozený 6 13197
vodní pl. zamokřená pl. 1 900
zast. pl. 113 46482
ostat.pl. dráha 2 39510
ostat.pl. jiná plocha 37 11537
ostat.pl. manipulační pl. 32 23365
ostat.pl. neplodná půda 100 60488
ostat.pl. ostat.komunikace 85 76015
ostat.pl. silnice 1 37843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1260
ostat.pl. zeleň 1 64
Celkem KN 1038 5492744
Par. KMD 1038 5492744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 109
LV 120
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.05.2022 23:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.