k.ú.: 747149 - Selmice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575615 - Selmice NUTS5 CZ0532575615
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1894992
zahrada 89 68251
travní p. 69 1765103
lesní poz 45 1019296
vodní pl. nádrž přírodní 1 1252
vodní pl. tok přirozený 3 102214
vodní pl. tok umělý 37 96725
vodní pl. zamokřená pl. 1 9552
zast. pl. společný dvůr 1 12
zast. pl. zbořeniště 2 1106
zast. pl. 100 83038
ostat.pl. jiná plocha 22 46805
ostat.pl. manipulační pl. 38 86148
ostat.pl. neplodná půda 7 30545
ostat.pl. ostat.komunikace 54 135712
ostat.pl. pohřeb. 1 1442
ostat.pl. silnice 7 47427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22591
ostat.pl. zeleň 9 12364
Celkem KN 656 5424575
Par. DKM 656 5424575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 98
LV 118
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2017
DKM 1:1000 23.09.1996
Ins. A 1:2000 31.12.1950 23.09.1996
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 19:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.