k.ú.: 747181 - Semechnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576751 - Semechnice NUTS5 CZ0524576751
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 856 4421695
zahrada 208 151947
ovoc. sad 1 3509
travní p. 502 1206752
lesní poz 117 743139
vodní pl. nádrž umělá 3 1092
vodní pl. rybník 3 587319
vodní pl. tok přirozený 78 61848
vodní pl. tok umělý 26 5885
vodní pl. zamokřená pl. 4 21995
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 6 2272
zast. pl. 268 163315
ostat.pl. jiná plocha 92 90623
ostat.pl. manipulační pl. 28 40133
ostat.pl. neplodná půda 14 15671
ostat.pl. ostat.komunikace 215 153274
ostat.pl. pohřeb. 1 1399
ostat.pl. silnice 11 61233
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4175
ostat.pl. zeleň 45 25234
Celkem KN 2482 7762511
Par. DKM 1 269
Par. KMD 2481 7762242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 31
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 254
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 336
spoluvlastník 671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2012
S-SK GS 1:2880 1840 19.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 20:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.