k.ú.: 747203 - Seménkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 654068
zahrada 77 31219
travní p. 27 30811
lesní poz 15 49758
vodní pl. rybník 3 107
vodní pl. tok přirozený 10 22292
vodní pl. zamokřená pl. 2 418
zast. pl. společný dvůr 10 1862
zast. pl. zbořeniště 2 342
zast. pl. 78 30327
ostat.pl. dálnice 4 14204
ostat.pl. jiná plocha 61 51418
ostat.pl. manipulační pl. 14 18501
ostat.pl. neplodná půda 58 68227
ostat.pl. ostat.komunikace 53 39278
ostat.pl. silnice 14 30189
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6036
ostat.pl. zeleň 6 3639
Celkem KN 509 1052696
PK 194 620759
Celkem ZE 194 620759
Par. KMD 292 147400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 77
LV 102
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2015
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 26.05.2022 12:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.